ดองซัก2 ปี

posted on 19 Jun 2013 19:39 by gurinpan
ประกาศดองบล็อกสองปีคร้า 
 
ถ้าสอบติดเมื่อไหร่จะกลับมานะ
 
รักเเละคิดถึง สุดๆๆๆ

Code Here.